Vytisknout

třída 1.8 - Přírodopis 6

- Vesmír, Sluneční soustava, Planeta Země

- základní projevy života

- stavba těla živých organismů - buňka

- mikroorganismy

- houby, lišejníky

- nižší rostliny - řasy

- nižší živočichové - prvoci, bezobratlí

 

2.8 - Přírodopis 7

- obratlovci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

- vyšší rostliny - od mechorostů po krytosemenné rostliny

- základy ekologie

 

3.8; 1.6 - Přírodopis 8

- obratlovci - savci, etologie

- člověk

 

4.8; 2.6 - Přírodopis 9

- geologické vědy