"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

třída 1.8 - Přírodopis 6

- Vesmír, Sluneční soustava, Planeta Země

- základní projevy života

- stavba těla živých organismů - buňka

- mikroorganismy

- houby, lišejníky

- nižší rostliny - řasy

- nižší živočichové - prvoci, bezobratlí

 

2.8 - Přírodopis 7

- obratlovci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

- vyšší rostliny - od mechorostů po krytosemenné rostliny

- základy ekologie

 

3.8; 1.6 - Přírodopis 8

- obratlovci - savci, etologie

- člověk

  • historický vývoj člověka
  • stavba a funkce jednotlivých orgánů a orgánových soustav
  • základy genetiky

 

4.8; 2.6 - Přírodopis 9

- geologické vědy

  • mineralogie
  • petrologie
  • pedologie
  • paleontologie
  • regionální geologie