Vytisknout

     Studenti naší školy se koncem roku 2017 zúčastnili projektu s názvem „Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji“. V rámci projektu absolvovali přednášky, workshopy nebo exkurze v různém časovém rozsahu a s různým zamřením.

      Tim Anderle ze třídy 7.8 absolvoval projekt zaměřený na fyziku, Alžběta Johánková (8.8) na biologii a Alena Osvaldová a Jan a Václav Svobodovi na chemii. Všichni jmenovaní získali náležitá osvědčení.