Vytisknout

     Ve středu 15. 10. 2014 se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, které se zúčastnily třídy 2.6 a 4.8 v kategorii Kadet a výběr žáků z 1. a 2. ročníku v kategorii Junior. V kategorii Kadet se zúčastilo celkem 61 studentů, v kategorii Junior pak 24.

     Studenti vstupují do soutěže s 24 body. Úkoly mají testovou formu, kdy studenti mohou vybírat z pěti možných odpovědí, z nichž  pouze jediná je správná. Test obsahuje otázky za 3, 4 a 5 bodů. Za každou správně zodpovězenou získají předem daný počet, za špatnou odpověď se jeden bod odečítá. Celkový počet otázek je 24 a maximální bodový zisk 120.

    Kategorie Junior: 1. Tereza Czielová (89), 2. David Primus (88), 3. Rostislav Bušek (85)

    Kategorie Kadet, třída 2.6: 1. Valérie Faloutová (95), 2. Klára Lahodová (88), 3.Antonín Vlček (82)

    Kategorie Kadet, třída 4.8: 1. Tim Anderle (102), 2. Hynek Varga (99), 3. Alžběta Havlovicová (86)

 

    Ostatní výsledky jsou k nahlédnutí v kabinetu chemie.