Vytisknout

Od října 2013 do března 2014 se studentka třídy 8.8 Kateřina Vítková účastnila studentské stáže v projektu Otevřená věda III. organizovaném Akademií věd ČR.

Výzkum probíhal ve Fyzikálním ústavu Jaroslava Heyrovského a měl komplikovaný název: Elektrochemické studium redox vlastností a interakce host-hostitel u vybraných nově syntetizovaných kalixarenů. Výsledky své práce pak Katka prezentovala na studentské konferenci.

zprávazpráva2