"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Stejně jako v předchozích letech se i letos v srpnu zúčastnili vyučující chemie spolu s pěti studentkami gymnázia akce připravované VŠCHT v Praze. Letošní již 27. ročník Letní školy pro učitele středních a základních škol a pro studenty středních škol pod názvem Chemie pro život byl rozdělen do dvou bloků. Prvním byla teoretická část složená z přednášek, druhou praktická část plná laboratorních cvičení. Studentky se seznámily například s metodami stanovení vitamínu C v potravinách, způsoby prokazování falšovaných lihovin, restaurováním historického skla či programováním modelu mobilního robota, v přednáškách se pak dozvěděly, zda pít či nepít mléko nebo jaké vedlejší produkty vznikají při desinfekci pitné vody. Vyučující v teoretické části ocenili zejména přednášky RNDr. J. Punčochářové, CSc: Toxikologie a analytické stanovení methanolu a prof. RNDr. V. Pačese:Struktura a evoluce lidského genomu.