"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Mimořádných úspěchů v chemických olympiádách dosáhla naše žákyně  6. ročníku osmiletého studia Alena Osvaldová.

Alena OsvV krajském kole této oborové soutěže vyhrála nejen svoji kategorii, ale také tu, která byla určena o rok starším účastníkům, a v nejvyšší kategorii pro studenty posledních ročníků středních škol jí patřilo výborné 2. místo.Nadaná mladá chemička se s dosaženými úspěchy nespokojuje a neustále na sobě pracuje. V rámci projektu Otevřená věda dojíždí na stáže do Ústavu anorganické chemie ČSAV. Svými úspěchy v chemických olympiádách se kvalifikuje také do chemických kempů organizovaných Vysokou školou chemicko-technologickou.„Zúčastňuji se také Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou, jenž má zajímavou zkratku KSICHT. Jeho součástí jsou odborné exkurze a závěrečné soustředění, kde hodně pracujeme v laboratořích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy,“ uvádí Alena Osvaldová další možnost odborného vzdělávání, kterou využívá.A co ji přivedlo právě k tomuto oboru?  „Na chemii mě zaujalo, že vše má svoji logiku a souvislost. Samozřejmě mě upoutaly i pokusy. Lidé, se kterými se setkávám na odborných soustředěních, mě pak motivují k další práci,“ zdůrazňuje talentovaná studentka.Že její nadání není jednostranné, potvrzuje rovněž skutečnost, že v minulých letech Alena Osvaldová vyhrála také krajské kolo v matematické i fyzikální olympiádě.

Text Jan Pek, foto z archivu Aleny Osvaldové