"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

     Ve středu 11. října 2017 proběhla na naší škole soutěž v přírodovědných předmětech Přírodovědný klokan.

     V pátek 22. 4. 2016 ukončili naši studenti svá klání v chemii. Zúčastnili se krajských kol olympiády napříč kategoriemi.

     V pondělí 8. února 2016 se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie D. Zúčastnilo se celkem 14 žáků ze tříd 2.6. a 4.8.

     V pátek 5. února 2016 se konalo na Univerzitě v Pardubicích "Chemiklání". Jednodenní soutěž pro 3 až 5-ti členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii. Týmy řešily soubor úloh na čas.

     Jako každoročně i v letošním školním roce proběhla Chemická olympiáda v různých kategoriích.

   Ve čtvrtek 18.6. 2015 se třída 1.4. pěšky vypravila do domažlické ČOV.

V uplynulých třech týdnech se všichni studenti tříd 7.8, 5.6 a 3.4 v rámci výuky chemie zúčastnili exkurze do pivovaru v Koutě na Šumavě.

     Ve středu 15. 10. 2014 se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, které se zúčastnily třídy 2.6 a 4.8 v kategorii Kadet a výběr žáků z 1. a 2. ročníku v kategorii Junior. V kategorii Kadet se zúčastilo celkem 61 studentů, v kategorii Junior pak 24.

Dne 23.9.2014 se konala třídenní exkurze se zaměřením na přírodovědné předměty pod záštitou EU, kterou pořádala ZČU v Plzni. Vzdělávacího programu se zúčastnili vybraní studenti gymnázií Plzeňského kraje a profesoři příslušných předmětů ze Západočeské univerzity v Plzni.