"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Výsledkem nejnovějšího společného projektu našeho gymnázia a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu se stalo divadelní představení Nekonečná cesta, v němž kromě češtiny a němčiny zazněla i angličtina.

Námět je velmi aktuální a týká se uprchlické krize. Základem představení je cesta typického uprchlíka z válčící Sýrie do Německa, ale objeví se v něm i vystoupení dalších postav, které reprezentují mimo jiné také názory lidí vyjadřujících obavy z přílivu velkého množství lidí cizí kultury a nejasné identity.

Z české i bavorské strany v představení účinkovalo po osmi žácích, scénář vychází z reality – z tiskového, internetového a televizního zpravodajství, ale také z interview s lidmi vyjadřujícími své názory na uprchlickou krizi. Tento divadelní projekt byl v minulých dnech prezentován třikrát. V Domažlicích i v Regensburgu se uskutečnila školní představení, v Regensburgu navíc ještě jedno večerní určené pro veřejnost.

Na školní představení v Siemensově gymnáziu v Regensburgu navázalo ještě setkání s žáky dvou tamějších tříd zaměřených na integraci dětí cizinců, z nichž mnozí také přišli do Německa jako uprchlíci, někteří dokonce sami absolvovali plavbu ve člunu z Turecka do Řecka a pak další cestu přes celý Balkán. Na představení bavorských a domažlických gymnazistů ocenili v první řadě to, že opravdu vychází z realioty.

Z naší školy v představení účinkovali Josef Nejdl a Jana Veberová ze třídy 3.6, Martina Kokaislová, Denisa Vaňková a Eliška Volfíková ze 2.4, Ema Buršíková, Denis Drudík a Lukáš Jankovec z 1.4. Organizační záležitosti zajišťovali Mgr. Emilie Nosková a Jan Pek, který také překládal všechny podklady pro scénář. Autorem scénáře a současně režisérem celého představení byl Wolfgang Friedl ze Siemensova gymnázia v Regensburgu. 

Text a foto Jan Pek

Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...
Divadlo Regensb...