"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

U příležitosti Dne Učitelů ocenil koncem března hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs práci dvou desítek pedagogů z různých typů škol, mezi nimiž byli i Mgr. Emilie Nosková a Jan Pek.

Oba se od školního roku 2004/2005 aktivně věnují spolupráci naší školy s Gymnáziem Wernera von Siemense v Regensburgu, jejíž výsledky výrazně překročily regionální rámec. Společně se dvěma pedagogy Siemensova gymnázia nacvičili celkem čtyři dvojjazyčná studentská divadelní představení, která byla sehrána nejen v Domažlicích a Regensburgu pro žáky a učitele obou škol, ale také pro veřejnost ve Furthu im Wald a v Centru Bavaria-Bohemia v Schönsee.

Kromě dvojjazyčných divadelních projektů byly výsledkem spolupráce obou gymnázií rovněž společné studentské výtvarné workshopy, exkurze do míst zaniklých obcí v českém příhraničí a také česko-německá výstava věnovaná historii příhraniční obce Folmava.

Přeshraniční projekty obou gymnázií získaly v Německu již několik významných ocenění:

2007 : Zvláštní cena Biskupství Regensburg udělená u příležitosti celoněmeckých Jazykových slavností v Regensburgu

2008 : 3. místo v celoněmecké soutěži inovativních školních projektů udělené v Berlíně

2009 : Kulturní cena mládeže Horní Falce udělená v Sulzbachu 2010 : titul Stavitelé mostů – Brückenbauer udělený Centrem Bavaria-Bohemia v Schönsee

2013 : Zvláštní cena v celobavorské soutěži školních projektů „Ve znamení vzpomínek“ udělená v Zemském sněmu v Mnichově

2015 : 1. cena v celobavorské soutěži školních uměleckých projektů „Překonání hranic“ udělená v Selbu a předaná osobně bavorským ministerským předsedou Horstem Seehoferem

 

V současné době pracují Mgr. Emilie Nosková a Jan Pek společně se svými bavorskými kolegy a vybranými žáky z obou gymnázií na projektu věnovaném aktuální problematice přistěhovalců, migrantů a uprchlíků v České republice a Německu.

Text Jan Pek, foto Krajský úřad Plzeňského kraje

Pek