"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Nejúspěšnější účastníci školních kol v olympiádě v německém jazyce porovnali v úterý 2. února své znalosti a konverzační pohotovost při okresním kole této soutěže, jemuž jako každoročně poskytl zázemí domažlický Dům dětí a mládeže Domino.

     Všichni soutěžící museli nejdříve prokázat schopnost porozumění zvukové nahrávce a poté je čekala konverzace s porotou. „Úroveň byla letos opravdu velmi dobrá, výrazně vyšší než v minulých letech,“ shodly se členky poroty, která hodnotila výsledky reprezentantů středních škol. V této kategorii byl ze zástupců naší školy nejúspěšnější Duc Trung Le Nguyen (5.8), jenž obsadil 3. místo.

Text a foto Jan Pek

Duc Trung