"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dům dětí a mládeže Domino hostil v úterý okresní kolo olympiády v německém jazyce žáků základních i středních škol.

Ve středoškolské kategorii se utkali zástupci našeho gymnázia, Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Domažlice a SOU Domažlice. Odborným garantem okresního kola této olympiády byla učitelka naší školy Mgr. Lenka Ledvinová.Všichni soutěžící nejdříve absolvovali poslechovou část, poté následovala konverzace s porotou. Prvenství patřilo naší studentce Da Lan Thanh Maiové (7.8), třetí skončila Lucie Odvodyová (6.8). Vítězka bude reprezentovat Domažlicko v krajském kole, které se uskuteční 5. března v Plzni.Ze školního přímo do krajského kola postoupili Martin Schreiber (5.6) v kategorii bilingvních studentů středních škol a Duc Trung Le Nguyen (4.8) v kategorii žáků nižších ročníků víceletých gymnázií. V jejich soutěžních kategoriích se okresní kola nepořádají.

Jan Pek