"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 3.listopadu se v moderním Divadle Rosenthal v severobavorském pohraničním městě Selb uskutečnila ústřední bavorská oslava 25. výročí pádu tzv. železné opony. Tohoto shromáždění se kromě ministerského předsedy bavorské zemské vlády Horsta Seehofera zúčastnili také jeho kolegové z nových spolkových zemí Durynsko a Sasko-Anhaltsko, český ministr kultury Daniel Herman a řada zástupců regionálního politického a veřejného života z německé i české strany.

     V závěru slavnostního shromáždění byli představeni a oceněni nejúspěšnější účastníci soutěže školních uměleckých projektů nazvané "Překonání hranic". Prestižní první cenu z této soutěže zaštítěné osobně ministerským předsedou Horstem Seehoferem získal dvouletý historický a divadelní projekt Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu a Gymnázia J. Š. Baara věnovaný historii pohraniční obce Folmava.
     Naše gymnázium na slavnostním shromáždění v Selbu zastupovali ředitelka školy Mgr. Jana Štenglová, koordinátoři projektu Mgr. Emilie Nosková a Jan Pek a dvě účastnice celého projektu, studentka třídy 8.8 Nguyen Tra Mi a absolventka naší školy Lenka Veberová. Po předání cen zástupci bavorských i českých studentů poskytli rozhovory bavorské televizi a rozhlasové stanici Antenne Bayern. Za českou stranu hovořila Lenka Veberová, která zdůraznila pokračování kamarádských kontaktů s bavorskými účastníky projektu i po jeho ukončení.
     Text a foto Jan Pek