"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

12. března 2014 se 20 studentů naší školy zúčastnilo zkušebních mezinárodních testů v německém jazyce.

17 studentů si zkusilo test Zertifikat Deutsch  ( úroveň B1 podle společného  evropského referenčního rámce), jedna studentka test Mittelstufe Deutsch (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce) a dva studenti test Oberstufe Deutsch (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce). Jednotlivé části testu probíhaly od devíti hodin do půl druhé. 

Testování na nečisto bylo pro studenty důležitou průpravou pro tyto náročné mezinárodní zkoušky. Mohli si prakticky vyzkoušet všechny časti testu: ‘Leseverstehen’, ‘Hörverstehen’, ‘Schreiben’ a ‘Sprechen’. Velmi přínosná  byla  pro studenty možnost, rozebrat podrobně subtest 'Sprechen' a tento si ve zkrácené podobě prakticky vyzkouset s certifikovaným examinátorem. 

Výsledky jednotlivých častí testu budou  studentům zaslány do 14 dnů. 

Tento zkušební test byl pro studenty jedinečnou možností, aby se dozvěděli, na jaké úrovni jsou jejich znalosti v německém jazyce v mezinárodním srovnání

Zkušební testování zorganizoval a zprávu vypracoval: Mgr. Petr Diviš