"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

     Dva roky trvající projekt skupin studentů naší školy a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu zaměřený na dějiny obce Folmava od vzniku samostatného Československa až do 90. let minulého století vyvrcholil třemi divadelními představeními v sousedním Furthu im Wald.

Dvojjazyčnou hru zachycující významné události ze života Folmavy zhlédli v Kolpingově domě nejprve zájemci z řad veřejnosti a další den následovala dvě představení pro středoškolskou mládež.

     V divadelní části projektu naši školu reprezentovali tito studenti: Michaela Herbriková, Diana Hrbáčková, Lucie Němcová, Rozálie Strenková a Lenka Veberová ze třídy 6.6, Tra Mi Nguyen (Blanka) ze třídy 7.8, Matěj Klukan, Ivo Motyčák a Manfred Schreiber ze třídy 8.8. Na organizačním zajištění projektu a nácvicích představení se společně se dvěma bavorskými kolegy podíleli Mgr. Emilie Nosková a Jan Pek, který také několika krátkými scénami přispěl do scénáře dvojjazyčné divadelní hry.

     Nácviky a představeními strávili naši a regensburští gymnazisté tři dny. Bavorští studenti byli ubytováni v rodinách svých českých kolegů a již dnes je možné říci, že posledním představením jejich kontakty nekončí.                                Text a foto Jan Pek

Napsali o nás:

Chamer Zeitung

Bayerwald Echo

Domažlický deník

Nové Domažlicko

Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...