"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Na jaře se skupina našich studentů spolu se svými kolegy z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu zapojila do česko-bavorského výtvarného projektu inspirovaného poutí manželů Králových z Klenčí do Furthu im Wald, kterou ve své knize Lůsy líčí J. Š. Baar.

Když čeští a bavorští gymnazisté tvořili reliéfy zobrazující některé motivy z této pouti, již věděli, že jejich díla budou zdobit bezprostřední okolí trasy vzpomínkového turistického pochodu, který se koná každoročně v září.

Ve čtvrtek 19. září odpoledne byly reliéfy instalovány na svá místa, aby je v sobotu 21. září mohli spatřit čeští i bavorští účastníci turistického putování. Instalace reliéfů se kromě zástupců obou zainteresovaných gymnázií zúčastnili také představitelé Kruhu přátel česko-německého porozumění, jenž je hlavním pořadatelem vzpomínkového pochodu, ředitel Domažlických městských lesů Ing. Jan Benda se dvěma lesníky, předseda domažlického odboru Klubu českých turistů Mgr. Petr Matějka a zástupci českého i bavorského regionálního tisku.

Text a foto Jan Pek

Napsali o nás:

Domažlický deník 1

Domažlický deník 2

Nové Domažlicko

Němčina - relié...
Němčina - relié...
Němčina - relié...
Němčina - relié...
Němčina - relié...
Němčina - relié...
Němčina - relié...
Němčina - relié...