Vytisknout

Třicet let od pádu tzv. „železné opony“ na česko-bavorských hranicích s předstihem připomněl slavnostní večer konaný ve Furthu im Wald, partnerském městě Domažlic, jemuž předcházel workshop určený bavorským a českým středoškolákům.

Naši školu reprezentovala desetičlenná skupina žáků posledních a předposledních ročníků vedená Ing. Martinou Beberovou. Workshop probíhal ve smíšených skupinách, proto byla jeho jednacím jazykem angličtina. Účastníci se zaměřili především na česko-bavorské vztahy 30 let po otevření hranic, na budoucnost EU a na případné pnutí mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Mezi konkrétní témata, o nichž žáci v pracovních skupinách diskutovali, patřilo např. další zkvalitnění železničního spojení na trase Praha – Plzeň – Regensburg – Mnichov či sjednocení českých a německých dopravních předpisů nebo propojení rychlé záchranné služby podle vzoru policie a hasičů.Výsledky workshopu prezentovali vždy dva zástupci každé skupiny v úvodu slavnostního večera, jehož se zúčastnila řada osobností z obou zemí v čele s naší ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou s ministrem pro evropské záležitosti bavorské zemské vlády Dr. Florianem Herrmannem a několika poslanci Evropského parlamentu.

Text Jan Pek, foto Martina Beberová

Bavorsko-český ...
Bavorsko-český ...
Bavorsko-český ...
Bavorsko-český ...
Bavorsko-český ...
Bavorsko-český ...
Bavorsko-český ...