Vytisknout

 V úterý 9. dubna vyjely naše učitelky němčiny Martina Beberová, Lenka Ledvinová a Petra Váchalová na první návštěvu kolegů z Realschule Waldmünchen,

aby tam dohodly možnosti spolupráce obou škol. Kromě prohlídky waldmünchenské reálky a jednání s tamějšími učiteli se zúčastnily také hodiny češtiny, která se tam vyučuje jako volitelný předmět.

Návštěva u bavorských sousedů přinesla i konkrétní výsledky - první dojednanou společnou akcí bude setkání skupin žáků ve věku kolem 13 let z obou škol, které je naplánováno již na 17. května. Uskuteční se v Domažlicích v rámci projektu nazvaného Na jedné lodi a připraveného koordinačním centrem Tandem Plzeň.

Naše učitelky navštívily rovněž Vzdělávací centrum pro mládež (Jugendbildungsstätte), jehož sídlem je waldmünchenský zámek. Tam již na příští školní rok dohodly účast našich žáků na projektu Digital International v termínu 22. – 26.6. 2020.

Text Jan Pek, foto Petra Váchalová

Wald1Wald2