Vytisknout

Dne 16.10.2018 nás navštívilo 13 studentek a 2 paní učitelky z gymnázia v Bad Kötztingu, kteřé se společně se studenty našeho gymnázia 1. a 2. ročníku ze skupin DSD - paní učitelky Beberové a paní učitelky Váchalové účastnili česko-německého wokrshopu s názvem Stopmotion.

 Pod vedením lektora, který přijel z Regensburgu, jsme si ve smíšených skupinách vyzkoušeli, jak se tvoří animovaný film. V odpoledních hodinách jsme vystoupali 194 schodů na domažlickou věž a poté následovala prohlídka historického centra Domažlic. Společný program jsme ukončili příjemným podvečerem na bowlingu, který jsme si všichni užili. Po bowlingu si každý student odvedl svého korespondenta domů.

Druhý den jsme se společně vydali vlakem do Plzně, kde jsme nejprve navštívili Techmánii. Čekal nás zde zajímavý program, např. promítání filmu v planetáriu. Po obědě jsme se zúčastnili česko-německé interaktivní prohlídky, tzv.,,Erlebe Pilsen – Poznej Plzeň“, kterou stejně jako Stopmotion workshop finančně zaštiťovala česko-německá organizace Tandem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a přínosem bylo i procvičení německého jazyka. Po návratu vlakem do Domažlic jsme se rozloučili a německé studentky odjely zpět do Bad Kötztingu. Doufáme, že si to německá skupina užila stejně jako my. Společně jsme si během těchto dnů dobře rozuměli, i teď po skončení akce jsme ve spojení a věříme, že se brzy zase setkáme, jak jsme si slíbili.

                                                        Barbora Vogeltanzová, Barbora Schleissová, Anna Neugebauerová, Adéla Lichá ze třdy 3.6

 

k05
k21
k30
k40
k45
k55
k59