"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Česká ekonomika potřebuje odborníky v technických oborech, o tom nikdo nepochybuje. Jedním z nejdůležitějších předmětů pro přípravu takových odborníků je nesporně fyzika.

Bohužel se tento předmět kvůli své náročnosti netěší mezi žáky přílišné popularitě.

     S tímto problémem se musí vyrovnávat rovněž naše gymnázium. Stejně jako mnohé jiné školy se potýká s omezeným množstvím finančních prostředků a z toho plynoucím nedostatečným a nevyhovujícím vybavením laboratoře fyziky. Proto jsme uvítali příspěvek Nadace ČEZ, která v rámci grantového programu ´Oranžová učebna´ podporuje vznik a modernizaci školních učeben. Většina příspěvku byla použita na pomůcky, počítačové a technické vybavení. Konkrétně byl pořízen dataprojektor s počítačem, elektronické učebnice, soupravy na optické pokusy a vývěva. Kromě toho byla laboratoř zčásti vybavena i novým nábytkem, a to laboratorním stolem a židlemi.

Učitelé doufají, že nové vybavení zvýší motivaci žáků ke studiu fyziky, aby současní úspěšní reprezentanti školy v olympiádách a soutěžích technického zaměření měli za pár let své nástupce. Slavnostní zahájení provozu nové učebny se uskuteční v pondělí 16. června, ale již nyní je nové vybavení využíváno při laboratorních pracích.

Text a foto Jan Pek

labor.1
labor.2
labor.3
oranzova_ucebna...
oranzova_ucebna...
oranzova_ucebna...
oranzova_ucebna...
oranzova_ucebna...