"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Začátek školního roku byl na naší škole spojen s otevřením nové učebny fyziky.

Díky vynikajícím výsledkům bývalého studenta Pavla Kůse ve fyzikální a především pak v astronomické olympiádě, v níž dvakrát postoupil dokonce až do celosvětového kola, se podařilo získat od Nadace ČEZ příspěvek na rekonstrukci učebny fyziky. Ten umožnil, že mohly být pořízeny nové rozvody elektřiny, osvětlení, zatemnění, podlaha, nábytek a hlavně keramická tabule s interaktivním dataprojektorem. Příspěvek nadace pokryl polovinu nákladů, druhá polovina byla uhrazena z rozpočtu školy. Uvedené vybavení je samozřejmě dobře využitelné i při výuce jiných předmětů. „Interaktivita umožňuje pracovat přímo před žáky s připravenými aplikacemi, jako jsou různé fyzikální pokusy nebo názorné příklady pro vysvětlení učiva. Díky tomu, že promítám na keramickou tabuli, mohu na ni současně také psát nebo kreslit,“ říká učitel fyziky Josef Johánek a jedním pohybem mění postavení předmětů na právě promítaném nákresu. Nově vybavená učebna, jejímuž uvedení do provozu přihlížela i mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy Michaela Jirovcová, umožní atraktivnější a přitažlivější výuku fyziky a tím přispěje ke zvýšení zájmu žáků o technické obory. 

Text a foto Jan Pek

 

Oranžová učebna...
Oranžová učebna...
Oranžová učebna...
Oranžová učebna...
Oranžová učebna...
Oranžová učebna...
Oranžová učebna...