"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 21.6.2019 vyjely všechny 2. ročníky na výlet do Prahy, kde se zúčastnili jednání Poslanecké sněmovny a absolvovali prohlídku Senátu.

Věděli jste, že Albrecht z Valdštejna, v jehož paláci se nacházejí kanceláře i reprezentativní prostory Senátu ČR, miloval více koně než lidi? A že jeho nejmilejších 30 koní mělo v konírně (která v současnosti slouží jako jednací sál) drahocennou fontánu ke zvlhčování vzduchu, samozřejmostí byly mramorové žlaby, nad každým stáním visel portrét koně, který místo obýval a nechyběl ani dostatek oken s výhledem do zahrady? Tuto a mnoho dalších zajímavostí jsme se během komentovaných prohlídek dozvěděli.  Zbylo i trochu času na toulání po „staré Praze.“Po obědě jsme vyrazili do vzpomínkového místa, památníku Lidice, kde si studenti připomněli události, které vedly 10.6.1942 k vypálení této obce, zastřelení mužů (včetně chlapců starších 15 let) a odvlečení žen a dětí do pracovních a koncentračních táborů. Při procházce po památných místech nás navzdory horkému počasí místy mrazilo.

Pavlína Vondrašová

Lidice 2019
Lidice 2019
Lidice 2019
Lidice 2019
Lidice 2019
Lidice 2019