"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Studenti 3. ročníků vyššího gymnázia se v úterý 4.6.2019 měli možnost zúčastnit besedy s pracovníky plzeňského Eurocentra.

Cílem besedy bylo seznámit studenty s možnostmi studia či pracovního uplatnění v některé ze zemí Evropské unie. Studenti vyslechli velmi konkrétní informace ohledně zařizování studijních pobytů v zahraničí, např. jak napsat životopis, jaké okolnosti zvažovat při výběru studijní země či konkrétní školy, jak přesvědčit výběrovou komisi o svých kvalitách či na jak dlouho lze v rámci různých programů vyjíždět. Besedu zpestřila také on-line hra, kdy se žáci pomocí mobilních telefonů nalogovali a po vysvětlení určité problematiky vždy mohli tipovat správné odpovědi na položené otázky. Vítězové obdrželi drobnou pozornost.Beseda vhodně doplnila exkurzi na Úřadu práce v Domažlicích, kterou výše zmíněné ročníky v těchto dnech také absolvovaly. Na této exkurzi se studenti dozvěděli mnohé podrobné informace ohledně práce v zahraničí. Vzhledem k dotazům, které studenti lektorům kladli, lze usuzovat, že o studiu či práci v zahraničí mnozí z nich do budoucna vážně uvažují.

Autor: Pavlína Vondrašová