"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Oznámení studentům

 KANDIDÁTKA PRO DÍLČÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

( Zástupci zletilých žáků) 

V pondělí 29. 1. 2018 se ve 14,30 hod. sejde v ředitelně gymnázia nově zvolená Školská rada GJŠB Domažlice. Budou v ní zasedat Ing. Miroslav Mach a Ing. Václava Jandečková, kteří byli kooptovaní do tohoto orgánu naším zřizovatelem, Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová za pedagogické pracovníky, MUDr. Šárka Nejdlová za rodiče nezletilých žáků a Steffen Schreiber za plnoleté studenty. Na schůzi bude zvolen předseda ŠR a budou vytýčeny úkoly pro všechny členy rady.

 

 Výsledky voleb do Školské rady    

Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.   Do Školské rady GJŠB byli voleni za nezletilé žáky    1. MUDr. Šárka Nejdlová ……...36 hlasů Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů Ing. David Vokoun…………...11 hlasů Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů Jana Kouříková………………...5 hlasů Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy  Z počtu oprávněných voličů 415 volilo 88 rodičů. Vítězkou voleb se tedy stala MUDr. Šárka Nejdlová.Za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 44 hlasů zvoleny Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová. Za plnoleté studenty je členem ŠR Steffen Schreiber, kterému jeho mandát trvá do konce studia na gymnáziu. Dva další členové budou kooptováni do ŠR zřizovatelem naší školy. Členy Školské rady GJŠB po volbách jsou MUDr. Šárka Nejdlová, Steffen Schreiber, Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.  V Domažlicích dne 20.11.2017 Vyvěšeno dne 20.11.2017                                                                                                          

                    

    Volební akt se uskutečnil dne 31. 10. 2016 v době od 10.00 h do 11.00 h ve třídách 3.4, 5.6, 7.8, 4.4, 6.6, 8.8  

V pondělí 31. 10. 2016 proběhnou od 10,00 hod. doplňující volby do ŠR, kdy 18-letí studenti budou kooptovat do tohoto orgánu svého zástupce.

Volby do nové ŠR na dobu tří let proběhly 20. 11. 2014. Členy této rady se stali: Vlastimil Hroník (za rodiče nezletilých žáků), Šárka Zavadilová (za plnoleté studenty), Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová ( za pedagogické pracovníky). Rada bude ještě doplněna o dva politické zástupce Plzeňského kraje.

V Domažlicích 25. 11. 2014

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská 323, 344 42 Domažlice tel. 379 414 211

fax 379 72 59 57

e.mail:gjsb [AT] gymdom [DOT] cz

Oznámení

Výsledky voleb do Školské rady GJŠB

Volební akt se uskutečnil dne 20. 11. 2014 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

Do Školské rady GJŠB byli voleni

za nezletilé žáky 1. Vlastimil Hroník…. ……........34 hlasů

2. Ing. Radek Bošek…………….25 hlasů

za zletilé žáky 1. Šárka Zavadilová…………… 13 hlasů

2. Martin Spörl………………….12 hlasů

3. Kateřina Veruňková………… 4 hlasy

4. Arabella Kalis………………… 2 hlasy

za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 32 hlasů zvoleny

Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová.

Zvolenými do Školské rady GJŠB jsou Vlastimil Hroník, Šárka Zavadilová,

Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.

V Domažlicích dne 24. 11. 2014

Vyvěšeno dne 24. 11. 2014

Mgr.Jana Štenglová

ředitelka gymnázia

Volební akt se uskuteční 20. 11. 2014 v jídelně gymnázia od 15 do 18 hodin. ŠR je šestičlenná: 2 zástupci zřizovatele (KÚ plzeňského kraje), 2 členové pedagogického sboru, 1 zástupce nezletilých žáků a 1 zástuce plnoletých studentů.

Návrhy na kandidáty přijímají do 14. 11. 2014 třídní učitelé, kancelář školy či předseda Studentské rady.

Legislativní ukotvení o volbě a činnosti ŠR je v § 167 a následném zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jíném vzdělávání (školský zákon).