Vytisknout

1. Učit zajímavě a efektivně, tak aby studenti byli připraveni na úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání.

2. Vytvářet pro žáky bezpečné prostředí založené na prevenci šikany a eliminování veškerých sociálně patologických jevů.

3. Vést žáky k chápání a osvojování si etických i estetických hodnot a aktivních občanských postojů.