"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve středu 19. listopadu se 19 žáků naší školy zúčastnilo pre-testingu mezinárodních zkoušek v německém jazyce.

Pod vedením zkušené examinátorky Mgr. Markéty Mlnařík, si mohli vyzkoušet znalosti německého jazyka ve dvou úrovních. 14 žáků se rozhodlo pro testy na úrovni B1 - Zertifikat Deutsch a 5 žáků pro náročnější testy na úrovni B2 - Mittlestube Deutsch.

Podle slov Mgr. Markéty Mlnařík patří domažlické gymnázium ke školám, kde se těchto zkoušek účastní vysoký počet zájemců, ale co je ještě důležitější, tito zájemci dosahují velmi dobrých výsledků.

Tak je tomu i letos, kdy všichni zájemci ve své zvolené úrovní uspěli.