"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

15. listopadu 2017 se 86 studentů naší koly zúčastnilo testů Cambridge English. Studenti si zvolili 3 jazykové úrovně pro tyto zkoušky. 

Ve středu 19. listopadu se 19 žáků naší školy zúčastnilo pre-testingu mezinárodních zkoušek v německém jazyce.

Účastníci zkoušky ´Cambridge English´ na nečisto  se mohou přijít informovat o výsledcích do kabinetu Mgr. Petra Diviše.

Gymnázium J.Š. Baara Pivovarská 323, 344 01 Domažlice

Preparation Centre

Kromě státní maturity připravuje Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích své studenty na mezinárodně platné jazykové certifikáty, jejichž získání představuje výhodu pro přijetí na mnohé vysoké školy či pro studium v zahraničí.

Mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL patří mezi nejuznávanější zkoušky z angličtiny. Na jaře roku 2013 skládali naši studenti zkoušku Preliminary English Test (PET) na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce. (Všichni velmi úspěšně: 92,88 a 87 bodů ze sta.) Studenti z vyšších ročníků budou na podzim roku 2013 skládat zkoušku First Cerfificate English (FCE) na úrovní B2.

Najde-li se alespoň 10 zájemců o mezinárodní zkoušku, koná se zkouška na naší škole. Možnost složení zkoušky na naší škole nabízíme jak našim studentům, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Společný evropský referenční rámec definuje 6 úrovní znalosti cizího jazyka. Jsou to tyto kategorie: A1, A2, B1, B2, C1, C2.