"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Letošní mezinárodně uznávané zkoušky v anglickém jazyce Cambridge English byly původně naplánované na sobotu 14. března 2020, avšak v důsledku uzavření škol byly přesunuty na 28. května 2020. 

V poslední květnové pondělí převzala skupina našich studentů a čerstvých absolventů z rukou ředitelky našeho gymnázia Mgr. Jany Štenglové certifikáty dokládající úspěšné složení prestižních mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny Cambridge English.

     Ve středu 30. ledna si 12 žáků naší školy vyzkoušelo na nečisto ústní část zkoušek Cambridge English. Od lektorky Mgr. Lucie Kočandrlové se naši studenti dozvěděli, jaké části má ústní zkouška, jaké dovednosti jsou vyžadovány pro zvolenou úroveň zkoušky a jaké strategie je dobré použít, aby zlepšili svoji úspěšnost.

 Již několik let je Gymnázium J.Š. Baara přípravných centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. Naši žáci mají proto možnost složit tyto zkoušky na půdě naší školy. 

15. listopadu 2017 se 86 studentů naší koly zúčastnilo testů Cambridge English. Studenti si zvolili 3 jazykové úrovně pro tyto zkoušky. 

Ve středu 19. listopadu se 19 žáků naší školy zúčastnilo pre-testingu mezinárodních zkoušek v německém jazyce.

Účastníci zkoušky ´Cambridge English´ na nečisto  se mohou přijít informovat o výsledcích do kabinetu Mgr. Petra Diviše.

Gymnázium J.Š. Baara Pivovarská 323, 344 01 Domažlice

Preparation Centre

Kromě státní maturity připravuje Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích své studenty na mezinárodně platné jazykové certifikáty, jejichž získání představuje výhodu pro přijetí na mnohé vysoké školy či pro studium v zahraničí.

Mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL patří mezi nejuznávanější zkoušky z angličtiny. Na jaře roku 2013 skládali naši studenti zkoušku Preliminary English Test (PET) na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce. (Všichni velmi úspěšně: 92,88 a 87 bodů ze sta.) Studenti z vyšších ročníků budou na podzim roku 2013 skládat zkoušku First Cerfificate English (FCE) na úrovní B2.

Najde-li se alespoň 10 zájemců o mezinárodní zkoušku, koná se zkouška na naší škole. Možnost složení zkoušky na naší škole nabízíme jak našim studentům, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Společný evropský referenční rámec definuje 6 úrovní znalosti cizího jazyka. Jsou to tyto kategorie: A1, A2, B1, B2, C1, C2.