Vytisknout

Dne 7. února jsme si připomněli 150. výročí narození patrona naší školy, spisovatele J. Š. Baara. K tomuto jubileu jsme přichystali několik akcí. První z nich bylo pásmo určené žákům plnícím povinnou školní docházku, které učitelka dějepisu Mgr. Marie Johánková právě 7. února

seznámila s životem a literární tvorbou nejznámějšího chodského spisovatele. Na svoji přednášku se jako velká chodská patriotka samozřejmě oblékla do kroje.

Mluvené slovo doplnilo několik písniček v podání žákovské chodské kapely a veselá povídka „Jak dal sedlák študýrovat vola“ přednesená dvojicí členů divadelního kroužku.

Na přednášku pro starší studenty byl pozván opravdu fundovaný lektor a charismatický řečník, prof. doc. dr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Plzeň, který před řadou let na našem gymnáziu také vyučoval. Vzhledem k jeho onemocnění se jeho přednáška uskutečnila až 6. března a doplnil ji stejný kulturní program jako tu pro mladší žáky.      

Baarův život a tvorbu připomíná rovněž výstava na panelech ve vestibulu naší školy. Jak Baarovo výročí inspirovalo členy školního fotokroužku, se mohou zájemci přesvědčit na autorské výstavě v domažlické Knihovně Boženy Němcové, která potrvá až do konce března.

Text a foto Jan Pek

Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...
Beseda k 150. v...