"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž, která umožňuje talentovaným studentům rozvíjet zájem o určitý obor daleko nad rámec školního učiva, učí je vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a v neposlední řadě také prezentovat a obhajovat zjištěné poznatky i své názory před odbornou porotou.

Veškeré informace naleznete na www.soc.cz.

Elektronickou přihlášku je třeba podat do konce února 2014. Školní kolo SOČ se koná 12. března od 14 hodin, okresní kolo pak bude 2. dubna 2014. Je potřeba vyhotovit práci písemně, vytištěnou ve dvou exemplářích a svázanou, s vloženou přihláškou, dále prezentaci na cca 10 minut čistého času a je vhodné připravit upoutávku ve formě posteru, který bude od školního roku 2014/2015 již povinný.

V kabinetu IVT jsou k dispozici brožurky pro letošní ročník SOČ.

V pondělí 4. 11. 2013 se koná v Plzni na Gymnáziu L. Pika seminář pro začínající autory SOČ. Začátek v 8:00. Zájemci se nahlásí panu Podestátovi.

SOČ - Středdoškolská odborná činnost

Studenti naší školy se každoročně  zapojují do SOČ a pravidelně postupují minimálně do krajského kola.

V letošním roce jsme dosáhli obzvláště vynikajícího výsledku v krajském kole SOČ, které se konalo na Gymnáziu L. Pika v Plzni. Zasloužená gratulace patří všem zúčastněným, a sice:

Obor 01: Zwaschková Zuzana (8.8) – 1. místo a postup do celostátního kola, zde se umístila na 9. místě

Vacíková Anna (6.8) – 2. místo

Obor 05:  Páchová Šárka (6.8) – 1. místo

Obor 07: Král Jan (8.8) – 1. místo a postup do celostátního kola, zde se umístil na 5. místě

Obor 12: Primus Tomáš (7.8) – 4. místo

Obor 14: Nguyen Tra Mi (6.8) – 1. místo