"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Věnujte pozornost informacím k 37. ročníku SOČ.

Okresní kolo soutěže proběhne ve středu 1. 4. 2015 od 14:00 hodin v učebnách v budově C.

Celkem je přihlášeno 12 prací, umístění jednotlivých komisí a pořadí prezentací najdete na nástěnce SOČ u kopírky.

Odevzdání 2 ks vytištěných, svázaných prací (postupujících do krajského kola) s podepsanou přihláškou je nutné nejpozději do pátku 10. 4. 2015. Krajské kolo se koná v Plzni na Gymnáziu L. Pika ve středu 29. 4. 2015, je povinné představit svoji práci též pomocí posteru.