"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Výrazným úspěchem našich studentů skončilo krajské kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

– soutěže budoucích odborníků, která studentům umožňuje rozvíjet svůj zájem o určitý obor výrazně nad rámec školního učiva, prohlubuje jejich schopnost pracovat s odbornými prameny, třídit a zpracovávat informace a výsledky své práce obhajovat před odbornou porotou. Do celostátního kola, které bude v polovině června hostit Plzeň, postoupily Anna Vacíková, Michaela Suastiková, Kateřina Jozová, Kateřina Karpíšková a Pavel Kůs, kteří ve svých kategoriích zvítězili.  Velkou naději na postup mají také Lenka Rieszová, Kamila Štibraná a Šárka Páchová. Ty sice ve svých kategoriích obsadily druhá místa, ale i z těchto prací se po ukončení všech krajských kol ještě vyberou ty nejlepší, aby doplnily již jasné finalisty, kteří v krajských kláních své kategorie vyhráli. V krajském kole úspěšně reprezentovali rovněž Libor Ledvina a Kamila Hantová, kteří sice ve svých kategoriích obsadili první místa, ale jejich práce porota k postupu do celostátního kola nenavrhla. Třetí místo z krajského kola přivezl Václav Pritzl, Johana Strenková obsadila čtvrtou příčku a pracím Blanky Tra Mi a Zuzany Štětinové krajská porota přidělila 5. místo.

Text a foto Jan Pek

SOČ