Vytisknout

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž, která umožňuje talentovaným studentům rozvíjet zájem o určitý obor daleko nad rámec školního učiva, učí je vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a v neposlední řadě také prezentovat a obhajovat zjištěné poznatky i své názory před odbornou porotou.

Letos se koná již 36. ročník této soutěže a vypsáno je celkem 18 soutěžních oborů.

     Okresní kolo SOČ uspořádal Dům dětí a mládeže Domino již tradičně v prostorách našeho gymnázia, jehož učitelé také tvořili jednotlivé poroty. V okresním kole byly zastoupeny práce z 11 technicky, přírodovědně i humanitně orientovaných oborů. Byly po odborné stránce na vysoké úrovni, a to i ve srovnání s minulými ročníky. Bohužel soutěžili pouze naši studenti, kteří si účast vybojovali ve školním kole. Ostatní školy z Domažlicka tentokráte okresní kolo neobeslaly.

     Nejlepší práce postupují do krajského kola, které se uskuteční 28. dubna v Plzni.   

Jan Pek

soc1
soc2
soc3
soc4
soc5