"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Veškeré informace naleznete na www.soc.cz.

Elektronickou přihlášku je třeba podat do konce února 2014. Školní kolo SOČ se koná 12. března od 14 hodin, okresní kolo pak bude 2. dubna 2014. Je potřeba vyhotovit práci písemně, vytištěnou ve dvou exemplářích a svázanou, s vloženou přihláškou, dále prezentaci na cca 10 minut čistého času a je vhodné připravit upoutávku ve formě posteru, který bude od školního roku 2014/2015 již povinný.

V kabinetu IVT jsou k dispozici brožurky pro letošní ročník SOČ.