"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

SOČ - Středdoškolská odborná činnost

Studenti naší školy se každoročně  zapojují do SOČ a pravidelně postupují minimálně do krajského kola.

V letošním roce jsme dosáhli obzvláště vynikajícího výsledku v krajském kole SOČ, které se konalo na Gymnáziu L. Pika v Plzni. Zasloužená gratulace patří všem zúčastněným, a sice:

Obor 01: Zwaschková Zuzana (8.8) – 1. místo a postup do celostátního kola, zde se umístila na 9. místě

Vacíková Anna (6.8) – 2. místo

Obor 05:  Páchová Šárka (6.8) – 1. místo

Obor 07: Král Jan (8.8) – 1. místo a postup do celostátního kola, zde se umístil na 5. místě

Obor 12: Primus Tomáš (7.8) – 4. místo

Obor 14: Nguyen Tra Mi (6.8) – 1. místo