"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

LogoROP jz

Během letošních prázdnin byl dokončen projekt Modernizace chemické a biologické laboratoře vedoucí k vyšší efektivitě výuky.

Tento projekt, spolufinancovaný ze zdrojů ROP NUTS II Jihozápad a zřizovatele školy Plzeňského kraje, umožnil kompletní rekonstrukci dosluhujících, více než 30 let starých, laboratoří. Celková proinvestovaná částka dosáhla 1 203 813 Kč. Firmy MERCI, s.r.o. a My Dva group a.s., které uspěly ve výběrových řízeních, dodaly nábytek a přístrojové vybavení a připravily tak studentům gymnázia vynikající podmínky pro experimentální studium přírodních věd v dalších letech.