"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Ve školním roce 2020 / 2021 se náš tradiční kroužek bude zabývat stavbou robotů z Merkuru na blížící se soutěž, Internetem věcí a možná i vypustíme balón. Nadšenci jsou zváni. Znalosti nejsou důležité, hlavní je zájem o problematiku. Zájemci mohou kontaktovat J. Lípu v kabinetu IVT. Hedáme i "novináře", kteří s námi budou sdílet radost z výrobků a naši činnost publikovat.

Vrcholem celoroční práce dvou soutežních týmů byla účast na Technické olympiádě Plzeňského kraje, která proběhla ve čtvrtek 8. února v prostorách Západočeské univerzity v Plzni.

Naši studenti se i letos zúčastnili celostátní vědecko-technické přehlídky Stretech 2017 pořádané ČVUT.

Svůj projekt Mirrorbot předvedli Roman Ludvík (bývalá 6.6) a Petra Melicharová (4.6). Neoficiální video z přehlídky je zde. Děkujeme.

Sedm soutěžních týmů reprezentovalo vynikajícím způsobem naši školu na Technické olympiádě Plzeňského kraje.

rádi bychom studentům středních škol nabídli Letní školu Arduina. Škola bude probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze od 7. do 10. 7. 2015.

Postup:

Zapojte čidlo podle návodu např. na http://arduino8.webnode.cz/news/lekce-6-cidlo-dht11-teplota-vlhkost/ .   Celkem tři vodiče:+5V=Vcc zapojte do některé zdířky 5V, GND do zdířky GND a třetí vodič (data) na zdířku 2 (digital) Arduina. Rezistor tam nemusí být, jinak dodám.

Na adrese https://github.com/RobTillaart/Arduino jsou knihovny, příslušnu knihovnu jsem stáhnul:

Otevřete vývojový SW pro arduino a v nabídce Sketch - Import Library - Add Library a přidejte stažený soubor.

Zapište, nebo překopírujte program (je tam mnoho komentářů pro pochopení):


#include <dht.h>

/*
 upraveno a okomentováno podle arduino.cc
 */

//vytvoří objekt DHT11 s názvem MojeCidlo
dht11 MojeCidlo; //

//procedura nastavení
void setup() {
  //initialize serial communication at 9600 bits per second
  //je to komunikace od arduina do PC, budeme zobrazovat teplotu na PC
  //na PC v menu Tools musíme zapnou Serial monitor - otevře se okno, kde se budou zobrazovat zprávy z arduina (teplota))
  Serial.begin(9600);
}      

// the loop routine runs over and over again forever:
// hlvní smyčka programu - vše ve void loop se opakuje stále dokola
void loop() {
  int chk=MojeCidlo.read(2); // přečte údaje z čidla DTH11 připojeného na pin 2, stav uloží do chk
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)        // otestuj hodnotu proměnné chk
  {
    case DHTLIB_OK:        // v případě, že hodnota chk je OK, napiš "OK"
        Serial.println("OK");
        break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
        Serial.println("Checksum error");
        break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
        Serial.println("Time out error");
        break;
    default:
        Serial.println("Unknown error");
        break;
  }
  int hodnota = MojeCidlo.temperature;  //uloží přečtenou hodnou temperature do proměnné hodnota
  int vlhkost = MojeCidlo.humidity;     //uloží přečtenou hodnou humidity do proměnné vlhkost
  Serial.println(hodnota);              //vypíše na serial monitor - přenos indikuje ledka TX
  Serial.println(vlhkost);
  delay(3000);        // delay in between reads for stability čas je v ms, nelze menší než 2000 ms
}      // konec procedury void loop, která se ale opakuje, takže skok na začátel void loop

 

Přehrajte program do Arduina.

V nabídce Tool otevřete okno Serial monitor. Každé tři vteřiny by se měla objevit hodnota teploty a vlhkosti:

Read sensor: OK
22
63
Read sensor: OK
23
61
Read sensor: OK
23
62
Read sensor: OK
23
62

 

 

Dohodli jsme se, že začneme programovat se systémem Arduino (arduino.cc).

Arduino je název pro platformu HW a SW. Základem je mikrořadič na desce, který lze programovat v jazyku založeném na jazyku C. K programování se používá vlastní vývojové prostředí. K desce připojovat další periférie (shieldy) jednoduchým nastrčením na konektory, případně pomocí propojvacíxh vodičů. Existuje více verzí desek osazených různými mikrořadiči, celý systém je však koncipován tak, aby byly verze kompatibilní.

Arduino je "open source" projekt, což má pro nás mnoho výhod, je to široce využívaní platforma po celém světě. Ideální základ pro učení se základům programování, algoritmů, snímání různých veličin a řízení akčních členů (serva, motory...). Na tisících příkladech lze vyvíjet vlastní zařízení, které provádí samočině  naprogramovanou acki. Často jsou na bázi Arduina tvořeny robotické hračky.

Co budeme potřebovat?

  • základní desku Arduino Uno R3 (poslední verze) k vidění zde. Koupit lze v GM electronic (Plzeň), v eshopech nebo i alza.cz a dalších. Originální produkty se zárukou. Levněji (cca třikrát) lze pořídit různé čínské kopie na ebay.com a aukro.cz. Např. zde. Pozor, kupujte jen verzi R3. Lze použí u Arduino Mega, je však dražší.
  • LCD displej. Zatím levný znakový (dva nebo čtyři řádky) kompatibilní s řadičem HD44780 (nejobvyklejší). Např tento. Je i s tlačítky, což se hodí. Na Ebay je za třetinovou cenu.
  • Nepájivé kontaktní pole pro propojení se senzory apod. např. toto (nebo podobné, není zpočátku potřebné).
  • Propojovací vodiče (female-male, male-male) např. zde (ale koupíme levněji např. zde).

To je zatím vše. Levná čidla teploty, vhkosti apod. jsou objednána, případně si dále pořídíme (cca 15-50 Kč). Vývojový software je zdarma ke stažení na arduino.cc. Návodů spoustu. Dále potřebujeme jen chuť něčím novým se zabývat.

Vše výše uvedené v jedné krabici lze koupit i jako tzv. vývojový starter kit (stavebnice) např. zde, cena je však obrovská.

Kdo je nedočkavý, může kouknout na stránky s návody. Např. zde a zde.

 

 

Studenti se v kroužku programování a robotiky učí tvůrčím způsobem základům jazyka C a C. Pracovali na svých projektech v prostředí Visual studia. Schůzky se konají pravidelné každý týden. Zájemci jsou vítáni.

Pavel Kůs (3.6) byl v roce 2013 mezi 17 vybranými studenty z celé ČR, kteří se mohli zapojit do projektu robotiky, který organizoval NIDM v rámci projektu PERUN. Během 4 měsíců se učili základům programování a robotiky a sestrojili robota ASURO. Celý projekt byl úspěšně završen dvoudenní exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de). Studenti museli v DLR prokázat své schopnosti a dovednosti nabyté během kurzu. Pracovali na týmovém úkolu, který byl zadán až přímo na místě a týkal se dalšího programování robota Asuro.