"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V současné době se chýlí ke konci únorová autorská výstava fotografií členů našeho fotokroužku v prostorách Knihovny B. Němcové v Domažlicích. Podobná výstava se také uskuteční na půdě naší školy v průběhu března a dubna 2018. V obou případech se naši mladí fotografové představí svými snímky, které nejlépe jejich tvorbu charakterizují.                                                                                                                                           Marie Johánková, vedoucí fotokroužku

                                                                              

V pátek 28. dubna 2017 se na půdě domažlické pobočky ČSOB uskutečnila vernisáž fotografické výstavy našeho studenta Martina Ticháčka ze třídy 6.8.  Sada fotografií nese společný název "Život města" a bude k vidění pro návštěvníky až do 30. června. Výstavu svými keramickými výtvory doplňuje pražská herečka a výtvarnice Jana Krausová.

V součsné době probíhají dvě výstavy fotografií našich mladých fotografů. Jedna je v prostorách Knihovny Boženy Němcové v Domažlicích a druhá je instalovaná ve vstupním prostoru naší školy. Devatenáct autorů zde představuje své fotografické zaměření, každý rád zachycuje snímky z jiné oblasti, odlišně vnímá realitu, čas i prostor.

Ve vstupním prostoru našeho gymnázia je instalovaná výstava fotografií z fotovýletu, který se uskutečnil na konci minulého školního roku.

V měsících březnu a dubnu 2016 se ve vestibulu domažlického gymnázia koná autorská výstava našich dvaceti mladých fotografů. Každý z nich představuje dvě až tři fotografie, které ho nejlépe charakterizují. Návštěvníci mohou shlédnout krajiny, portréty, zátiší, žánrové snímky, makrofotografie, atd.. Tato výstava vystřídala soutěžní akci pod názvem "Vzpomínky na léto", která byla vyhodnocena v únoru letošního roku. V květnu členové fotokroužku budou soutěžit ještě jednou, a to se svými " Vzpomínkami na zimu".

V měsících prosinci 2015 a lednu 2016 se v prvním patře budovy gymnázia konala fotografická výstava vzpomínající na studentské vystoupení v kině Čakan k 90. výročí úmrtí J. Š. Baara. O úspěšnosti celé akce svědčí zájem o tuto výstavu, která je studenty i učiteli chválená.

V měsících únoru a březnu 2015 se ve vestibulu našeho gymnázia konala autorská výstava fotografií našich mladých fotografů. Třicet žáků tam představilo své nejzdařilejší snímky za poslední rok svého fotografování. Celkem bylo veřejnosti představeno 66 různorodých fotonámětů, které vedly k zamyšlení i k pokochání se krásami přírody.

V měsíci únoru 2014 se již tradičně koná v Knihovně B. Němcové v Domažlicích výstava fotografií našich studentů - členů fotokroužku.