"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Prázdninová výstava

Během Chodských slavností domažlický fotoklub při MKS každoročně organizuje autorskou výstavu svých členů.V letošním roce bylo nabídnuto třem mladým fotografům našeho fotokroužku, aby se k vystavujícím přidali a své dílo prezentovali.Vítězslav Fronk ( 5.6), Iveta Tran ( 3.4) a Šárka Zavadilová ( 3.6) nabídku přijali a ukázali veřejnosti své fotografické dílo. Spolupráce fotoklubu při MKS Domažlice a gymnaziálního fotokroužku je velmi příznivá.

                                                                                                     Marie Johánková - vedoucí fotokroužku