"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

      Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 33 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.      Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou  pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na tato témata: „ Vzpomínky na horké léto“ a „ Vzpomínky na zimu“. I v letošním roce měla velký úspěch autorská výstava všech členů fotokroužku, která zdobila vstupní prostor školy v únoru a březnu 2016.    

  Dále se účastníme okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice vyhlásil 5. ročník fotosoutěže „ Memento vitae“, kterého se zúčastnili naši „druháci“ a „třeťáci“. Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již čtvrtým rokem proběhla od podzimu do jara daného školního roku. Po loňské účasti ve finále Petry Melicharové (3.6)  jsme se opět do finále probojovali, a to díky Šárce Zavadilové (6.6), Julii Schnurpfeilové (1.8) a Danielovi Schnurpfeilovi (5.6). Zúčastnili jsme se vernisáže finálových fotografií na Novoměstské radnici v Praze a přivezli si sebou domů řadu nových podnětů. Julie Schnurpfeilová získala v kategorii „Portrét“ 2. místo, její bratr Daniel 3. umístění v kategorii „Krajina“ a Šárka Zavadilová dostala čestné uznání v kategorii „Portrét“.  

    Dále každoročně v měsíci únoru pořádáme autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde  členové našeho fotokroužku prezentují své nejzdařilejší snímky za uplynulý rok. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech ( viz Šárka Zavadilová).       Novou a zároveň nejúspěšnější akcí našeho fotokroužku byl v září 2015 „Fotomaratón“, který se odehrával na půdě města Domažlice. Byl určen pro naše žáky a také pro veřejnost. Během dvouhodinové akce měli účastníci nafotit záběry ke 4 tématům, které si při zahájení vylosovali ( témata: Nohy, Ulice, Dialog, Světlo a stín). Ceny za nejzdařilejší snímky věnovalo Sdružení rodičů při GJŠB Domažlice. Úspěch fotomaratónu nás přivedl na myšlenku, udělat z této akce pravidelnou každoroční tradici. Proto v září 2016 uspořádáme již jeho 2. ročník.

     Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Naše fotografie také celoročně zpříjemňují prostředí Domu seniorů ve Kdyni.  Součástí naší letošní činnosti byla i výstava k 90. výročí úmrtí Jindřicha Šimona Baara, kterou jsme instalovali v prvním patře gymnázia. Trvala od prosince 2015 do června 2016. Naši členové nafotili místa spojená se životem a dílem J. Š. Baara a natočili průvodcovský film Baarovým muzeem v Klenčí pod Čechovem. Zároveň k tomuto výročí je připravena i renovaci hlavní nástěnky k osobě J. Š. Baara v přízemí školy. Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.                                                 Marie Johánková – vedoucí fotokroužku