Vytisknout

       Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 35 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.     

Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na tato témata: „ Odrazy a zrcadlení“ a „ Černobílá krása“. V letošním roce měla velký úspěch autorská výstava všech členů fotokroužku, která zdobila vstupní prostor školy v únoru a březnu 2015.   

   Dále se účastníme okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice vyhlásil 4. ročník fotosoutěže „ Memento vitae“, kterého se zúčastnili naši „druháci“ a „třeťáci“ a byl vyhodnocen v květnu 2015. A právě v letošním ročníku této soutěže jsme získali Cenu ředitele Památníku Lidice, konkrétně Eva Rojíková ze třídy 6.8. za fotografii „ Smutek“. Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již třetím rokem proběhla od podzimu do jara daného školního roku. Po loňské účasti ve finále dvou fotografů (Kateřina Karpíšková ze 6.8 a Matěj Klukan z 8.8) jsme se opět do finále probojovali, a to díky studentce Petře Melicharové (2.6) s fotografií „ Včela“. Zúčastnila se vernisáže finálových fotografií na Novoměstské radnici v Praze a přivezla si sebou domů řadu nových podnětů.      Dále každoročně v měsíci únoru pořádáme autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde členové našeho fotokroužku prezentují své nejzdařilejší snímky za uplynulý rok. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech.      Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Naše fotografie také celoročně zpříjemňují prostředí Domu seniorů ve Kdyni. Po velmi úspěšné výstavě v prostorách bankovního domu ČSOB chystáme pro příští rok podobnou výstavu na témže místě, a to na téma „ Neobvyklé pohledy na Domažlice“.  

    Součástí naší letošní činnosti byla i výstava ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války, kterou jsme instalovali ve vstupním vestibulu gymnázia. Trvala od června do listopadu 2014. Naši členové nafotili po městech a vesnicích našeho regionu pomníky padlým v této válce a dále zpracovali na základě dobových fotografií, novinových článků či korespondence medailony tří osobností, zapojených do světového válečného konfliktu.  

    V rámci chystaného celoškolského projektu k 90. výročí úmrtí patrona našeho gymnázia Jindřicha Šimona Baara i náš fotokroužek přiloží ruku k dílu a chystá fotografie k výstavě na téma „ Stopy J. Š. Baara na Domažlicku“. Zároveň k tomuto výročí provede renovaci hlavní nástěnky k osobě J. Š. Baara v přízemí školy.    Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.                                                                         

                                                                                                      Marie Johánková – vedoucí fotokroužku