Vytisknout

     Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 35 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.

     Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tři tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na tato témata: „ Barvy podzimu“, „ Nalezené zátiší“ a „ Skupiny“.

     Dále se účastníme okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice vyhlásil 3. ročník fotosoutěže „ Lidice očima dnešních dětí“, kterého se účastní naši „druháci“ a bude vyhodnocen v září 2014. A právě v minulém ročníku této soutěže jsme získali v září 2013 2. místo ( T. Kment ). Město Plzeň vyhlásilo soutěž „ Krásy Plzeňského kraje“, a to pro děti do 15 let. Za naši školu jsme měli čtyři želízka v ohni. Nakonec byla velmi úspěšná studentka 2.8 Štěpánka Pikáliová, která obdržela zvláštní cenu primátora města Plzeň. Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již druhým rokem proběhla od podzimu do jara daného školního roku. Po loňském vítězství v kategorii „ Jeden den ve škole“ ( Šárka Zavadilová) a účasti ve finále dalších tří fotografů ( Iveta Tran, Vítězslav Fronk a Martin Fronk) jsme měli velmi dobře nakročeno i letos. Kateřina Karpíšková ze 6.8 měla ve finále tři své snímky a Matěj Klukan z 8.8 fotky dvě. Zúčastnili se vernisáže finálových fotografií na Staroměstské radnici v Praze a přivezli si sebou domů řadu nových podnětů.

     Dále každoročně v měsíci únoru pořádáme autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde členové našeho fotokroužku prezentují své nejzdařilejší snímky za uplynulý rok. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech.

     Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Naše fotografie také celoročně zpříjemňují prostředí Domu seniorů ve Kdyni. Po velmi úspěšné výstavě v loňském roce v prostorách bankovního domu ČSOB chystáme pro příští rok podobnou výstavu na témže místě, a to na téma „ Neobvyklé pohledy na Domažlice“.

     Vyvrcholením našeho „ fotoroku“ byla výstava ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války, kterou jsme instalovali ve vstupním vestibulu gymnázia. Naši členové nafotili po městech a vesnicích našeho regionu pomníky padlým v této válce a dále zpracovali na základě dobových fotografií, novinových článků či korespondence medailony tří osobností, zapojených do světového válečného konfliktu.

   Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.

                                                                       Marie Johánková – vedoucí fotokroužku