"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Činnost fotokroužku při GJŠB Domažlice ve školním roce 2012/13

     kresba fotokrouzekV srpnu 2011 došlo ke změně vedoucího fotokroužku, kdy tuto roli po panu Petru Matějkovi převzala paní Marie Johánková. Během dvou školních let se počet členů fotokroužku zvýšil z  28 na 37. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů. Zároveň jsme v tomto roce dostali darem od našich příznivců dva starší digitální fotoaparáty, které mohou naši členové běžně využívat a fotografovat, i když jim chybí jejich vlastní.

     Základem celoroční činnosti byly 3 tématické soutěže, na jejichž konci byly ve vestibulu školy výstavy fotografií. Tyto soutěžní fotky byly pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhala divácká soutěž o nejlepší snímky. Vítězové byly vždy odměněni věcnými cenami. Fotilo se na na následující témata: „ Svět hmyzu “, „ Barvy podzimu “, „ Východy a západy slunce“.

     Dále jsme se účastnili okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházely od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice nabídl fotosoutěž „ Lidice očima dnešních dětí“, která byla vyhodnocena na podzim 2012. Zde jsme zaznamenali velký úspěch, neboť jsme obsadili první dvě místa. 1. místo – Kateřina Vítková ( 7.8) a 2. místo – Martin Fronk ( 8.8). Největšího úspěchu si ale ceníme za umístění v 1. ročníku soutěže Photocontest 2013, do které zaslalo svoje fotografie osm našich mladých fotografů, z nichž čtyři postoupili do finále, kde si z původních 1 100 fotografií konkurovalo již jen 27 snímků. Ve finále měli své soutěžní práce Šárka Zavadilová ( 3.6), Martin Fronk ( 8.8), Vítězslav Fronk ( 5.6) a Iveta Tran ( 3.4). Šárka Zavadilová v kategorii „ Reportáž ze školy“ zvítězila. Všichni finalisté se svojí vedoucí M. Johánkovou a paní ředitelkou J. Štenglovou odjeli společně 6. května do Prahy na Staroměstskou radnici, kde bylo slavnostní vyhlášení výsledků a zároveň vernisáž finálových prací. Vítězná fotografie Š. Zavadilové byla také zveřejněna v časopise Fotovideo.

     Dále jsme měli v měsíci únoru autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde 15 členů našeho fotokroužku předvedlo své nejzdařilejší snímky. Naši členové - Šárka Zavadilová ( 2.6), Iveta Tran ( 3.4) a Vítězslav Fronk dokonce přijali nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o letošních Chodských slavnostech. Byla to již druhá nabídka ze strany tohoto fotoklubu na adresu našich studentů, neboť po celý měsíc květen společně vystavovali v prestižním prostoru staré radnice v německém městě Furt im Wald. Rýsuje se zde skvělá spolupráce města Domažlice a našeho gymnázia právě na poli fotografování. Nejvíce oceněnou akcí našeho fotokroužku byla ale v měsíci dubnu 2013 výstava „ Street foto“ v prostorách ČSOB v Domažlicích. Měla velmi kladné ohlasy a tak už se chystáme na další na podzim 2014.

     Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Letos na podzim zde chystáme výstavu vietnamského mladého fotografa z Prahy, což zajistila naše členka Iveta Tran.

     Vyvrcholením našeho „ fotoroku“. 2012 byl fotovýlet, během kterého jsme lovili snímky v Horšovském Týně v zámeckém parku, přímo na zámku a na výstavě „ Tři střevíčky pro Popelku“. Výsledky této fotografické akce jsme prezentovali na Dnu otevřených dveří v prosinci 2012 a opět jsme zaznamenali velkou chválu i ze strany veřejnosti. V roce 2013 místo fotovýletu chystáme na září další lákavou akci, a to fotomaratón. Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.

                                                                    Marie Johánková – vedoucí fotokroužku