"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

  

  Na domažlickém gymnáziu má dlouholetou tradici fotokroužek. V současné době má 33 členů a mezi studenty je o práci v tomto kolektivu stále velký zájem. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů. 

   Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na téma „ Vzpomínky na léto“.  

   Každoročně pořádáme autorské výstavy. V měsíci únoru vystavujeme v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích a v jarních měsících máme velkou výstavu ve vstupním prostoru naší školy. Letos trvala až do poloviny května, kdy ji vystřídala prezentace fotografií letošního ročníku fotomaratónu. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech.    

Dále se účastníme řady soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice pravidelně pořádá fotosoutěž „ Memento vitae“, kterého se rok co rok účastní naši „druháci“. Soutěž je pak vyhodnocena v  Ležákách nebo v Lidicích. Z našich studentů v posledním ročníku nejlépe uspěla Barbora Höllová, která obsadila krásné 2. místo.  

  Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již šestým rokem proběhla od podzimu do jara tohoto školního roku. Po loňském úspěchu Martina Ticháčka, kdy ve finále v kategorii „ Dialog“ obsadil 3. místo, se opět letos do finále probojovala Anna Dadová. V konkurenci 700 fotografů a 1600 soutěžních snímků se do finále protlačilo jen 55 fotografií, které o přízeň odborné poroty usilovaly na Novoměstské radnici v Praze. 

  Dále se pravidelně účastníme populární fotosoutěže časopisu Foto-Video. V letošním 17. ročníku náš fotokroužek v kategorii „ Školy“ obsadil 2. místo a náš student Martin Ticháček v jednotlivcích mezi juniory získal zaslouženou 3. příčku.   

Součástí naší letošní činnosti byly i 2 projekty spojené s fotografováním. Vytvářeli jsme „srovnávací fotografie“ v místech našeho bydliště a po odborném semináři v Terezíně naši žáci svoje dojmy realizovali v akci „ Terezín očima a pocity studentů“. Výsledné práce jsou k vidění v prostorách gymnázia. Letos ještě vystavujeme fotografickou reportáž z již tradiční turistické akce Lenochod a studentského majálesu.   

   Vrcholnou a zároveň nejpopulárnější akcí našeho fotokroužku je „Fotomaratón“, který se odehrává na půdě města Domažlice. Je určen pro naše žáky a také pro veřejnost. Během dvouhodinové akce mají účastníci nafotit záběry ke 4 tématům, které se vztahují k domažlickým prostorám. Ceny za nejzdařilejší snímky věnuje Sdružení rodičů při GJŠB Domažlice. Úspěch fotomaratónu nás vede ke znovu pořádání  této akce. Proto v pátek 20. dubna 2018 jsme uspořádali již jeho 3. ročník, na který byla pozvána i širokou veřejnost. Letos se fotilo podle textů čtyř chodských písniček o Domažlicích. Akce se za příznivého počasí zúčastnilo na 40 fotografů. Každý z nich pak odevzdal ke každé písničce nejzdařilejší snímek svého fotografického lovu a odborná porota složená z členů Fotoklubu Domažlice následně vybrala vítěze. Nejúspěšnější fotografie jsou vystavené ve vestibulu gymnázia.   

Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.   Mnohé jejich fotografie lze shlédnout ve fotogalerii našich webových stránek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Marie Johánková – vedoucí fotokroužku