Vytisknout


kresba videokrouzekKroužek video v roce 2013 pokračoval ve své činnosti z loňského roku. Neschází se pravidelně. Hlavní aktivity spočívají v natáčení školních kulturních a sportovních akcí a následném zpracování a publikování natočeného materiálu. Po vytvoření těchto nových webových stránek počítáme s intenzivním publikováním video záznamů na stránkách školy.