"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Studenti se v kroužku programování a robotiky učí tvůrčím způsobem základům jazyka C a C. Pracovali na svých projektech v prostředí Visual studia. Schůzky se konají pravidelné každý týden. Zájemci jsou vítáni.

Pavel Kůs (3.6) byl v roce 2013 mezi 17 vybranými studenty z celé ČR, kteří se mohli zapojit do projektu robotiky, který organizoval NIDM v rámci projektu PERUN. Během 4 měsíců se učili základům programování a robotiky a sestrojili robota ASURO. Celý projekt byl úspěšně završen dvoudenní exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de). Studenti museli v DLR prokázat své schopnosti a dovednosti nabyté během kurzu. Pracovali na týmovém úkolu, který byl zadán až přímo na místě a týkal se dalšího programování robota Asuro.