"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Vrcholem celoroční práce dvou soutežních týmů byla účast na Technické olympiádě Plzeňského kraje, která proběhla ve čtvrtek 8. února v prostorách Západočeské univerzity v Plzni.

Ve skupině nejúspěšnějších se umístil tým Pham Ngoc Hung a Tran Tien (8.8) s projektem "DrinkHub" a o úroveň níž skončil tým ve složení Š. Batko, K. Benda, J. Horejš (2.6) a J.Konopík (3.4) s projektem "Na oběd bez fronty".

Projekt "DrinkHub" se zabývá monitoringem pitného režimu a jeho vyhodnocením pomocí výpočetní techniky. Projekt "Na oběd bez fronty" zjišťuje tepelné záření fronty osob čekajících na oběd a graficky jej znázorňuje na webových stránkách.

Soutěžící byli nejen odměněni hodnotnými cenami, ale poznali na vlastní kůži i obhajobu svých projektů před náročnou komisí a publikem. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

 

Text a foto Josef Lípa

TO 2019