"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

     Již po dvaadvacáté se v sobotu 20. září uskutečnila vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu im Wald. Inspirací pro ni se stalo putování manželů Králových z románu J. Š. Baara ´Lůsy´, kteří se z Klenčí vydali do furthského kostela vyprosit si narození syna.

     Loni naši studenti spolu se svými vrstevníky z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu zhotovili reliéfy s motivy z pouti manželů Králových a stručnými českými a německými nápisy, které byly instalovány podél trasy turistického pochodu. Proto ani letos mezi českými a bavorskými účastníky nechyběli zástupci naší školy, ředitelka Mgr. Jana Štenglová, která za naše gymnázium na klenečském hřbitově položila květiny na Baarův hrob, Mgr. Emilie Nosková a Jan Pek. Se skupinou domažlických členů Klubu českých turistů pak na trasu pochodu vyrazili také bývalí učitelé našeho gymnázia Libuše a Petr Matějkovi.

     Uprostřed lesů, na místě pojmenovaném podle zakladatele tradice těchto turistických poutí Oskara Köglera z Furthu, pak na pochodníky čekala tradiční přestávka s občerstvením. Během krátkého odpočinku tam turistům vyhrávala krojovaná Konrádyho dudácká muzika. Cíl pochodu byl jako obvykle u furthského hřbitovního kostelíku U Spasitele v pokoji.

       Text a foto Jan Pek

pochod-1
pochod-2
pochod-3
pochod-6
pochod-7
pochod-9
pochod_klenci_f...

Napsali o nás (Domažlický deník):

pochod_klenci_f...