"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

GJŠB již řadu let pravidelně podporuje vzdělávání dětí v rámci projektu Adopce na dálku pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. V současné době je již třetím rokem naším svěřencem nyní třináctiletý John Mwaba ze Zambie (chlapec má 6 sourozenců, z nichž tři ukončili školní docházku již v sedmé třídě. Oba rodiče jsou nezaměstnaní).

Roční výdaj na jeho studium činí 8.000,- Kč. Patronát nad adopcí stále drží studenti třídy 4.8, kteří polovinu Johnova školného hradí ze svého a druhou polovinu vybírají po ostatních ročnících. Příspěvek je samozřejmě dobrovolný, přesto není problémem tuto nemalou částku získat.  Naši "patroni" se též snaží o písemnou komunikaci v anglickém jazyce.