"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

První červnový pátek převzali absolventi čtyř, šesti a osmiletého studia v obřadní síni domažlické radnice za přítomnosti starosty města Ing. Miroslava Macha svá maturitní vysvědčení.

Letošní majálesový průvod pořádala třída 3.4 a zvolila téma "Čím jsme chtěli být, když jsme byli malí".

Pondělní ráno patřilo "poslednímu zvonění" - rozvernému a ztřeštěnému rozloučení nastávajících maturantů se školou.

V pátek 27. dubna 2018 se uskutečnila přednáška na téma „Můžeš podnikat“, která se konala v rámci předmětu ZSV a zúčastnily se jí třídy 3.4, 5.6 a 7.8. Přednášejícími byli podnikatelé Vladimír Zábranský, který hovořil o První chodské stavební společnosti a Stanislav Němeček, který představil firmy Matex PM a Raptech. Hovořilo se o výhodách a nevýhodách podnikání,o předpokladech k podnikání, o činnosti firmy ad. Beseda se setkala s kladnou odezvou u studentů.

IMG 0272

Na akci "Hraní pro Zemi" u příležitosti Dne Země se vybralo 1 014 Kč. Příspěvek bude v budoucnu použit na nákup nádob na separovaný odpad na chodby školy. Děkujeme.

Pod tímto názvem se ve čtvrtek 26. dubna odpoledne konala akce na podporu třídění odpadů a na posílení ekologického vědomí pro zájemce z řad žáků i veřejnosti.

Dne 7.4.2018 se v Praze konalo republikové finále ve sportovní gymnastice.

    V pátek 13. dubna se třídy 2.6 a 3.6 z naší školy zúčastnily poutavé a zajímavé besedy s Asafem Auerbachem – Wintonovým dítětem, který studentům barvitou formou líčil příběh toho, jak byl zachráněn před nacisty díky podnikavosti pana Wintona. 

V pátek 6. 4. se uskutečnila pod dohledem třídních učitelů bruslařská exhibice studentů a poté následoval každoroční zápas studentů s učiteli.