"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek po vydání vysvědčení byly v obřadní síni domažlické radnice za účasti starosty Ing. Miroslava Macha vyhlášeny výsledky literární soutěže Domov nosíme v sobě, kterou před několika měsíci vyhlásila naše škola.

Před výměnným pobytem s francouzskou školou nikdo nevěděl, co nás čeká a co všechno zažijeme. S našimi korespondenty jsme se sice již znali z pobytu v Čechách, ale trápily nás obavy z přijetí ve francouzské rodině.

Týden před vydáváním vysvědčení převzala skupina současných studentů i nedávných absolventů našeho gymnázia certifikáty dokládající složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny Cambridge English.

Žáci předposledních ročníků našeho gymnázia v rámci výuky ZSV každý školní rok zakládají svoji studentskou firmu, která se zabývá prodejem občerstvení o hlavní přestávce. Bylo tomu tak i v tomto školním roce.

V tomto školním roce začal další společný projekt žáků naší školy a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu.

V úterý jsme vyrazili poznávat Zámky na Loiře.

Další naše cesta za poznáním vedla do Normandie. Ráno jsme se už v sedm hodin sešli u školy natěšeni na nové zážitky.

Školní autobusy se sjíždí ke škole ze všech okolních měst a vesnic, pondělní vyučování začíná v půl deváté.

Velké parky, proslulé bulváry a pohoda u kávy v typických francouzských kavárničkách s výhledem na nejzajímavější památky – to, ale v každém případě nejen to, je romantické hlavní město Francie, Paříž.