"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Týden před vydáváním vysvědčení převzala skupina současných studentů i nedávných absolventů našeho gymnázia certifikáty dokládající složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny Cambridge English.

Tyto zkoušky skládali 22. dubna sice na naší škole, ale jejich hodnotitelé byli z plzeňské Jazykové školy Eufrat, která skládání těchto zkoušek v Plzeňském kraji organizačně zabezpečuje. Jedná se sice o placenou zkoušku, ale zájemci si mohli v listopadu zdarma při zkušebním testu ověřit, zda si mohou na náročné zkoušky troufnout. Certifikáty předávala zástupkyně Jazykové školy Eufrat Lucie Kočandrlová spolu s naším učitelem angličtiny Petrem Divišem, který zajišťuje možnost složení těchto zkoušek na našem gymnáziu. Zkoušky Cambridge English složili tito studenti: Eva Žambůrková (3.4), Matyáš Kalous (7.8), Denis Dvořák, Patrik Kuneš, Jan Škampa, Marek Veber (všichni 5.6), Tomáš Jandl (3.6) a nedávní maturanti Libor Pillmajer (býv. 8.8), Karolína Löffelmannová, Minh Anh Luongová a Beáta Szabóová (všechny býv. 6.6).    

Text a foto Jan Pek

a1
a2
a3
a4